www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un solar a Anglès
Subhasta d'un solar a Anglès
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Subhasta del bé amb número d'expedient: 0270739
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Anglès
Inscripció VOLUM 3266 LLIBRE 140 D'ANGLES FOLI 10 FINCA 5114
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció 1R LOT URBANA: FINCA susceptible de parcelación señalada con el número P-CUATRO del proyecto de Reparcelación del Sector Tres Industrial "Riera Seca" del término municipal de Angles, de forma rectangular de superficie dos mil seiscientos cuarenta metros cuarenta decímetros cuadrados. LINDA al Norte, en línea de treinta y siete metros cincuenta y ocho centímetros, con calle A, al Sur, en línea de treinta y siete metros cincuenta y ocho centímetros, con calle B, por el Este, en línea de setenta metros treinta centímetros, con finca P-3 y al Oeste, con la finca P-5 en línea de setenta metros quince centímetros. A esta finca le corresponde un coeficiente en los gastos de urbanización de tres enteros quinientas veintidós diez milésimas de entero por ciento.
Valoració 84.965,76 EUR
Càrregues No hi ha càrregues anteriors ni preferents
Tipus 84.965,76 EUR