www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Riells i Viabrea

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Riells i Viabrea
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Junior Park
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos d'Ordenació Riells i Viabrea
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Can Hosta
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'urbanització de Junior Park
imatge transparent
 El Consell Comarcal de la Selva pot efectuar diverses gestions relacionades amb els tributs i altres ingressos locals, mitjançant delegació o conveni amb un ajuntament o entitat. Per exemple, la gestió tributària comprèn el manteniment de padrons fiscals, la resolució de recursos sobre les dades dels rebuts, la concessió o denegació de bonificacions i exempcions, etc. D’altra banda, la recaptació també inclou la concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments, així com la resolució de recursos sobre el procediment de cobrament que s’ha seguit. Finalment, la gestió cadastral de l’IBI Urbana permet millorar i acostar al ciutadà els serveis que fins fa poc només feia el Cadastre de Girona.
  Recaptació voluntària Recaptació executiva
Quotes extraordinàries
Altres ingressos del procés urbanitzador