www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Consells pràctics
imatge transparent

Porteu el DNI/NIF quan vingueu a les oficines del Servei de Gestió Tributària (o a l’Ajuntament, en els dies en què es fa atenció al públic), ja que us el demanarem quan hàgiu de fer determinades consultes i tràmits

Podeu fer algunes consultes i tràmits per telèfon (consulteu com es pot efectuar cada tràmit), i així estalviar-vos el desplaçament

Si voleu presentar algun escrit o recurs per sol·licitar al Servei alguna cosa convenient al vostre dret, informeu-vos sobre quina documentació heu d’adjuntar, tot accedint a l’apartat de consultes i tràmits tributaris d’aquest web o bé contactant amb les oficines del Servei

Si voleu fer determinats tràmits en nom d’una altra persona (modificació de dades personals, obtenció d’un certificat de pagament, relació de deutes pendents, etc.), haureu de dur una autorització o uns poders per actuar en nom d’aquesta i una fotocòpia del seu DNI/NIF

Si el tràmit l’heu de fer en una altra administració (Ajuntament, Cadastre, Trànsit, Agència Tributària, etc.), informeu-vos sobre la documentació que haureu de dur

Abans d’adquirir un bé immoble, assabenteu-vos dels deutes en concepte d’IBI (impost sobre béns immobles) que hi pugui haver, ja que el Servei els pot arribar a reclamar al comprador. També cal tenir en compte que el rebut corresponent a l’any de la compra serà inicialment exigit al venedor, amb independència dels pactes privats que es puguin fer en relació amb el pagament.

Si heu adquirit un bé immoble de naturalesa urbana, comuniqueu-ho al Servei

Us recomanem la domiciliació bancària dels rebuts de cobrament periòdic, per a la vostra comoditat

Podeu pagar els vostres tributs amb targeta de crèdit a les oficines del Servei

Si canvieu de domicili, comuniqueu-ho al Servei. Si també sou propietaris d’un vehicle, comuniqueu el canvi de domicili a Trànsit.

imatge transparent