www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

Amb l'objectiu de prestar serveis als municipis en la gestió dels seus ingressos de dret públic, treballant amb criteris d'eficiència i col.laboració, el Servei de Gestió Tributària i el Servei de Gestió Cadastral del Consell Comarcal de la Selva ofereixen un ampli ventall de possibilitats que faciliten la relació de la ciutadania amb l'Administració en aquestes matèries.


Accediu al municipi que us interessi

Informacions, consultes i tràmits

Participeu en les properes subhastes
Actulment tenim prevista 1 subhasta

Vegeu-ne els detalls i com participar-hi
s Notícies s

El Consell Comarcal incorpora un nou servei de Punt d'Informació Cadastral

Canvi en la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys ( plusvàlua)

Aquest canvi en el model de gestió implica que els subjectes passius de l’impost hauran de personar-se en qualsevol de les oficines del Servei situades a Santa Coloma de Farners, Blanes, Vidreres i Arbúcies

Novetats tributs domiciliats

Us informem que ha entrat en vigor la normativa SEPA que modifica de forma substancial els processos i protocols d’intercanvi d’informació entre les entitats bancàries, empreses i particulars.

Exempció tributació dacions en pagament i execucions hipotecàries judicials o notarials

Amb data 5/7/2014 ha estat publicat en el BOP el RDL 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competivitat i l’eficiència.

Avis de tasques de manteniment de veu i dades. 8 i 9 de setembre

Avis de tasques de manteniment de veu i dades. 8 i 9 de setembre
A Consultes i tràmits tributaris que podeu efectuar A
A través dels nostres canals presencials, telefònics o telemàtics, podeu efectuar diversos tràmits i consultes: domiciliacions, pagaments, presentació de sol·licituds i recursos, etc.