www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Notícies per a la ciutadania

imatge transparent
COVID-19: Novetats Fiscals
El Consell Comarcal incorpora un nou servei de Punt d'Informació Cadastral
Canvi en la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys ( plusvàlua)
Novetats tributs domiciliats
Exempció tributació dacions en pagament i execucions hipotecàries judicials o notarials
Avis de tasques de manteniment de veu i dades. 8 i 9 de setembre
El Consell Comarcal de la Selva posa en marxa a la Carpeta Ciutadana una subscripció a temes d’interès tributaris per a la ciutadania i les empreses
Augment dels tipus impositius de l’IBI Urbana de 2012 i 2013 a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret-Llei 20/2011
Modificacions en el procediment de subhastes
Noves subhastes de finques efectuades pel Servei de Gestió Tributària
imatge transparent
imatge transparent
Novetats tributs domiciliats
imatge transparent
imatge transparent
Us informem que ha entrat en vigor la normativa SEPA que modifica de forma substancial els processos i protocols d’intercanvi d’informació entre les entitats bancàries, empreses i particulars.
Dins del ventall de modificacions n’hi ha una que afecta de forma directa els ciutadans que tenen domiciliats els seus rebuts d’exacció periòdica i que es concreta en una reducció de l’espai a 140 posicions de les 640 existents abans de la modificació, on s’informa de tots els elements essencials del fet imposable.

Això comporta que els ciutadans no rebin tota la informació detallada tal com estaven acostumats.

La solució implantada des d’aquest Consell, i seguida per la majoria d’ajuntaments, ja sigui mitjançant les seves pròpies plataformes informàtiques o alienes de les entitats bancàries gestores, passa per consignar una web determinada i una clau d’accés, des de la qual els ciutadans podran consultar i imprimir totes les dades del rebut que hi figuraven fins ara.

La pàgina web d’accés propi del Consell és http://csv.selva.cat i la clau d’accés té el format CSV, seguit de 14 posicions alfanumèriques, per exemple:
CSV: REDP352J74EGX6.No obstant això, des d’aquest Servei i de manera gratuïta, es facilitaran duplicats dels rebuts als ciutadans que ho sol•licitin (via telefònica o correu electrònic) 972840178 (atenció ciutadana) i scolomatributs@selva.cat.


Santa Coloma de Farners, 3 de juny de 2014
Consell Comarcal de la Selva
Servei de Gestió Tributària i Cadastral