www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Notícies per a la ciutadania

imatge transparent
COVID-19: Novetats Fiscals
El Consell Comarcal incorpora un nou servei de Punt d'Informació Cadastral
Canvi en la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys ( plusvàlua)
Novetats tributs domiciliats
Exempció tributació dacions en pagament i execucions hipotecàries judicials o notarials
Avis de tasques de manteniment de veu i dades. 8 i 9 de setembre
El Consell Comarcal de la Selva posa en marxa a la Carpeta Ciutadana una subscripció a temes d’interès tributaris per a la ciutadania i les empreses
Augment dels tipus impositius de l’IBI Urbana de 2012 i 2013 a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret-Llei 20/2011
Modificacions en el procediment de subhastes
Noves subhastes de finques efectuades pel Servei de Gestió Tributària
imatge transparent
imatge transparent
Noves subhastes de finques efectuades pel Servei de Gestió Tributària
imatge transparent
imatge transparent
Fent ús de les competències de recaptació delegades pels ajuntaments i altres entitats, el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva ha acordat la celebració de noves subhastes de béns, que són actes públics d'adjudicació a qui presenti la millor oferta. Hi podrà assistir qualsevol persona que estigui interessada en l’adquisició d’aquests béns. Si voleu saber quins són els propers béns que s'han de subhastar, cliqueu aquí.

Per conèixer més detalls, accediu a les normes de celebració de les subhastes. Si es tracta de subhastes de béns s’admetran ofertes en un sobre tancat ( acompanyant un taló conformat a nom del Consell Comarcal de la Selva per l'import del dipòsit previ del 20% del valor fixat per als béns) i les que es formulin en el mateix acte (amb l'obligació de constituir el dipòsit esmentat davant la mesa de subhasta en el termini de mitja hora, en primera licitació). Si es tracta de venda directa de béns, s'admetran ofertes en un sobre tancat, sense que hi hagi l'obligació de constituir cap dipòsit.