www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Blanes

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
imatge transparent
Calendari fiscal de l'exercici 2018 de l'Ajuntament de Blanes
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Blanes
imatge transparent
imatge transparent
Models de llicències d'activitat
imatge transparent
Calendari fiscal de l'exercici 2017 de l'Ajuntament de Blanes
imatge transparent