www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Blanes

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
imatge transparent
Calendari fiscal de l'exercici 2018 de l'Ajuntament de Blanes
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Blanes
imatge transparent
imatge transparent
Models de llicències d'activitat
imatge transparent
Models de llicències d'activitat
imatge transparent

descarrega00_GUIA DOCUMENTACIÓ

descarrega01_INSTÀNCIA COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA - GRUP III (SENSE PROJECTE).pdf

descarrega02_INSTÀNCIA COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA - GRUP III (AMB PROJECTE)

descarrega03_INSTÀNCIA COMUNICACIÓ PRÈVIA RECREATIVA - GRUP II

descarrega04_INSTÀNCIA COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL - GRUP I

descarrega05_INSTÀNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

descarrega06_INSTÀNCIA LLICÈNCIA AMBIENTAL

descarrega07_INSTÀNCIA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL GRUP III

descarrega08_INSTÀNCIA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL GRUP I i GRUP II

descarrega09_INSTÀNCIA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL LLICÈNCIA AMBIENTAL I MUNICIPAL

descarrega10_INSTÀNCIA COMUNICACIÓ CANVI DE TITULAR

descarrega11_DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA

descarrega13_DECLARACIÓ RESPONSABLE PROFESSIONAL DEL TÈCNIC

descarrega14_DECLARACIÓ RESPONSABLE DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL

descarrega15_CERTIFICAT TECNIC POSADA EN FUNCIONAMENT O MODIF. SUBSTANCIAL. (Descargar i obrir amb el lector de pdf)

descarrega16_COMUNICACIÓ ESTABLIMENTS COMERCIAL. (Descargar i obrir amb el lector de pdf)

descarrega17_AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ